Begrippen

Korte uitleg van veel gebruikte “ambtelijke” begrippen.

Amendement: Een amendement is een aanvulling tijdens de raadsvergadering op een raadsvoorstel.

APV: Algemeen Plaatselijke Verordening. Een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente en die tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen.

Artikel 38: De mogelijkheid voor een raadslid om vragen te stellen aan het college. Dit gebeurt schriftelijk en antwoord krijg je binnen 30 dagen.

Artikel 39: Dit wordt ook wel het vragenhalfuurtje genoemd bij het begin van de raadvergadering. Hier kan een raadslid gebruik van maken voor aanvullende vragen op de artikel 38 of wanneer beantwoording sneller is gewenst.

Motie: Om een onderwerp op de agenda te laten plaatsen.

VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten. Een organisatie die de belangen behartigt van de gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten voor gemeenten uit en biedt haar leden een platform. Een besloten vereniging die alle vragen van haar leden in behandeling neemt.

Zienswijze: Een zienswijze is, binnen de raad, hoe de gemeenteraad in haar controlerende taak aankijkt tegen cijfers, begroting of jaarrekening van een verbonden partij en maakt deze kenbaar in een reactie.