2017-07-07 VVD BBQ

Vandaag BBQ gehad met de VVD fractie, bestuur en leden. Ook VVD Venlo was uitgenodigd. Hans en Annie van Mullecom hadden hun schuur weer beschikbaar gesteld en zoals altijd was het weer erg gezellig. Beetje veel gedronken maar het was gelukkig niet ver en we waren op de fiets (alsof dat het er beter op maakt.)

2017-07-06 Fractievergadering

Vanavond fractievergadering gehad in voorbereiding op de raadsvergadering van volgende week dinsdag over de Jaarstukken 2016 en de Kadernota 2018.

Vooruitlopend op de begroting zullen alle fractievoorzitters de fractiestandpunten voor het volgende jaar uiteenzetten.

Ook deze vergadering wordt weer life uitgezonden via de website van de gemeente. We starten om 16.00 uur.

Kijk mee!

 

2017-07-05 Informatieavond Raad Hoogwaterveiligheid langs de Maas

De Maas is uniek in Nederland; het is een vrije rivier die door een dal loopt, in principe zonder dijken en/of uiterwaarden, maar met terrassen. Door alle bebouwingen, al dan niet dicht bij het water, is de Maas vriend en vijand. Een presentatie gegeven door Diederik Timmer (Projectmanager Waterschap), Marita Cals (Omgevingsmanager Waterschap) en Luc van Doesem (Ambtenaar Peel en Maas/ondersteuner Waterschap). “2017-07-05 Informatieavond Raad Hoogwaterveiligheid langs de Maas” verder lezen

2017-07-04 Werkbijeenkomst Beleid huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Er bestaat sinds maart 2013 een beleid voor arbeidsmigranten. Hoewel dit een regionale opgave is, bepalen wij hier in Peel en Maas ons eigen beleid. Dit wordt nu geëvalueerd en eventueel aangepast. Er blijkt onvoldoende zicht op de behoefte van midstay. Deze vorm, een verblijf van 6 maanden tot 2 jaar, blijkt niet handhaafbaar. “2017-07-04 Werkbijeenkomst Beleid huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten” verder lezen