2017-07-04 Werkbijeenkomst Beleid huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Er bestaat sinds maart 2013 een beleid voor arbeidsmigranten. Hoewel dit een regionale opgave is, bepalen wij hier in Peel en Maas ons eigen beleid. Dit wordt nu geëvalueerd en eventueel aangepast. Er blijkt onvoldoende zicht op de behoefte van midstay. Deze vorm, een verblijf van 6 maanden tot 2 jaar, blijkt niet handhaafbaar. “2017-07-04 Werkbijeenkomst Beleid huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten” verder lezen