2018-02-20 Opiniërende raadsvergadering

Vandaag heeft mijn fractie aangegeven een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen in de volgende besluitvormende raadsvergadering. 2018-02-20 woningbouw de ruimte bieden. Dit is nodig omdat er niet genoeg betaalbare huur- en koopwoningen zijn voor kleinere huishoudens. Zo kan de rest van de raad alvast nadenken wat zij hiermee gaan doen. Ook is er vandaag gedebatteerd over de omgeving van het Huis van de Gemeente. De wethouder heeft een nieuwe variant uitgewerkt. En het gemeenschapshuis in Kessel moet nodig opgeknapt worden. “2018-02-20 Opiniërende raadsvergadering” verder lezen

2017-07-05 Informatieavond Raad Hoogwaterveiligheid langs de Maas

De Maas is uniek in Nederland; het is een vrije rivier die door een dal loopt, in principe zonder dijken en/of uiterwaarden, maar met terrassen. Door alle bebouwingen, al dan niet dicht bij het water, is de Maas vriend en vijand. Een presentatie gegeven door Diederik Timmer (Projectmanager Waterschap), Marita Cals (Omgevingsmanager Waterschap) en Luc van Doesem (Ambtenaar Peel en Maas/ondersteuner Waterschap). “2017-07-05 Informatieavond Raad Hoogwaterveiligheid langs de Maas” verder lezen