2017-07-06 Fractievergadering

Vanavond fractievergadering gehad in voorbereiding op de raadsvergadering van volgende week dinsdag over de Jaarstukken 2016 en de Kadernota 2018.

Vooruitlopend op de begroting zullen alle fractievoorzitters de fractiestandpunten voor het volgende jaar uiteenzetten.

Ook deze vergadering wordt weer life uitgezonden via de website van de gemeente. We starten om 16.00 uur.

Kijk mee!